ПОЛИТИКА ЗА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТКАТА И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ И НАЧИН ЗА ВРЪЗКА Личните Ви данни се събират, обработват, съхраняват и защитават от „“24/42 Естейт” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Гео Милев, бл. 117, вх. Б, ет.4, ап. 28,  с ЕИК 202964679, действащо в качеството на администратор на лични данни. Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на Регламент /ЕС/ 2016 / 679 и ЗЗЛД. Връзка с длъжностното лице на администратора на личните Ви данни – И.Генчев, може да осъществите на телефон 0893 582 787 или на имейл ivo@24-42wine.com

 1. ЛИЧННИ ДАННИ СЪБИРАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА В зависимост от отношенията Ви с дружеството се събират следните лични данни: – при поръчкаа на стоки от онлайн магазина на дружеството се събират Вашите имена, телефон за връзка, електронна поща и адрес на доставката;
 • при посещение в сайта на дружеството се използват „ бисквитки” (cookies). Това са малки файлове за временно съхранение на информация относно действията Ви, Вашата активност, интереси и предпочитания относно сайта. Те се запазват на използваното от Вас устройство през което посещавате сайта ни. Те спомагат за по-удобно използване на сайта, спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. За повече информация относно използваните от нас бисквитки моля прочетете специалния раздел в края на настоящия текст.
 1. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛ НА СЪБИРАНЕТО НА ДАННИТЕ
 • Вашите данни ще бъдат използвани за сключване на договор за продажба електронен магазин на дружеството и доставка на стоките.
 • За подобряване работата на сайта на дружеството при предоставяне на търсена от вас информация.

Данните Ви няма да бъдат използвани за никакви други цели освен изброените по-горе. Няма да бъдат предоставяни на трети лица освен на държавни органи в изброените от закона случаи.

 1. ЛИЦА С ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ ВИ – Служители на администратора, с които сключвате съответните договори; – Фирми наети от администратора за поддръжката на сайта и електронния магазин.
 • Длъжностно лице по защита на личните данни.
 • Служителите на администратора, отговарящи за доставката на стоките.
 • Фирми наети от администратора за извършване на доставка на закупените от Вас стоки.
 1. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ Администраторът ще съхранява данните Ви за срок до две години, считано от момента на предоставянето им.
 2. КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 • Имате право на достъп до личните си данни събрани от администратора.
 • Имате право на информация за какви цели се използват данните Ви.
 • Имате право да изисквате корекции в данните Ви.
 • Имате право да изисквате изтриване на данните Ви, в случай че те не са нужни повече за целите, за които са събрани, оттеглили сте съгласието си и липсва основание за обработката им, обработването им е признато за незаконно или законодателството изисква изтриването им.
 • Имате право да подадете жалба срещу действия, бездействия или всякакви нарушения на администратора до Комисия за защита на личните данни и до съдилищата в страната, както и да всеки друг предвиден със закон надзорен и контролен орган.
 1. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧННИ ДАННИ

Данните, които дружеството събира са необходими за сключване на договор с него. В случай, че не желаете да предоставите тези данни няма как да изпълним задълженията си по договор за продажба, доставка и монтаж на мебели и други стоки.

Единствените данни, които не са необходими за сключването и изпълнението на договора са данните които събираме при посещение на сайта ни чрез „бисквитките” . Отказ от тяхното предоставяне е възможен по описания по –долу начин.

 1. БИСКВИТКИ / COOKIЕS/

В допълнение на казаното по-горе правим следните уточнения относно видовете бисквитки използвани на сайта ни. При посещение на сайта имате възможността да откажете използването на един, няколко или на всички видове бисквитки и предоставянето на данните събирани с тях.

Видове бисквитки

Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

 • Системно необходими бисквитки

Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.

Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

 • Бисквитки за функционалност

Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други.

 • Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама

Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели.

Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Facebook Pixel.

Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

 • Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

 • Линкове

В сайта могат да бъдат включени линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.