ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия уреждат отношенията  между “24/42 Естейт” ООД  и клиентите и ползвателите на   сайта www.24-42wine.com. Условията могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време.

С използването www.24-42wine.com Вие декларирате и гарантирате, че имате навършени 18 години.

1. Общи положения

За смисъла на настоящите общи условя правим следните уточнения:

 “ДРУЖЕСТВОТО” – означава “24/42 Естейт” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Гео Милев, бл. 117, вх. Б, ет.4, ап. 28,  с ЕИК 202964679, предлагащо за продажба стоки и услуги в онлайн магазин www.24-42wine.com

СТОКИ И УСЛУГИ”, предоставяни от „24/42 Естейт” ООД се разбират:

– вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;

– куверти/ваучери за подаръци и събития, дегустации и пазаруване на стоки;

– аксесоари и опаковки;
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на „ www.24-42wine.com”
“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава електронният  магазин находящ се на „ www.24-42wine.com”, чрез който може да се закупуват избрани от сайта стоки през Интернет.
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.
“ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице посетител  на сайта.
“ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
„ОНЛАЙН ПОКУПКА  – означава покупка от онлайн магазина на сайта, представляваща продажба от разстояние по смисъла на ЗЗП.
“ОБЩИ УСЛОВИЯ”- означава настоящите общи условия. Общите условия са достъпни от бутон разположен на видно място на началната страница на сайта. Всеки потребител е длъжен да се запознае с тях преди да премине към разглеждане и използване на сайта. С отварянето на която и да е страница в сайта различна от началната се счита, че потребителя е прочел общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва безусловно.


Ползване на сайта
За да ползват сайта потребителите нямат нужда от специална регистрация. Разглеждането на сайта е  безплатно и може да се извършва неограничен брой пъти. Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена. С приемането на настоящите общи условия потребителя декларира, че е получил пълната информация за предлаганите стоки съгласно ЗЗП. В случай, че се нуждае от допълнителна информация потребителят може да се свърже със служителите на дружеството на телефон 0893 582 787

или на имейл ivo@24-42wine.com

2. Поръчки за онлайн покупка

При поръчка в сайта www.24-42wine.com Клиентът предоставя следната информация:

2.1. За физически лица – име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;

2.2. За юридически лица – търговска фирма, МОЛ, ДДС номер, телефон, адрес, e-mail.

Тази информация ни е необходима, за да Ви изпратим поръчката и няма да бъде използвана за друго, освен за нейното изпълнение. Изключително важно е информацията да бъде вярно и точно попълнена. Дружеството не носи отговорност, ако данните не са точно попълнени и в резултата на това доставката не може да бъде изпълнена или се изпълни неправилно.

С въвеждането на каквато и да е информация в сайта Вие заявявате и гарантирате, че:

  • Сте навършили 18 годишна възраст;
  • Използвате своята действителна самоличност;
  • Сте поредоставили вярна, точна, настояща и пълна информация във формата за поръчка;
  • Сте съгласни с настоящите Общи Условия” като отбележите полето „Съгласен съм с Общите условия”.

3. Процес на поръчка за покупка

Клиентът прави поръчка като:

3.1. Попълва “Формата за поръчка” и въвежда информация за име, фамилия, телефон и адрес на доставка;

3.2. Избира количеството продукти, които желае да получи

3.3. Поръчката за покупка се счита за извършена след натискане на бутона “Изпращане”.

При посочени непълни, неверни или грешни данни/адрес, имейл, телефонен номер, поръчката се счита за невалидна и за www.24-42wine.com не възниква задължение за нейното изпълнение.

4. Приемане на поръчка за покупка

Потвърждение за получената покупка се изпраща чрез автоматично съобщение до имейл адрес на Клиента. След проверка на наличността, заявената поръчка се потвърждава, че ще бъде изпратена на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на имейл адрес на Клиента.

Дружеството не гарантира наличността на поръчаните стоки/услуги. В случай, че поръчаната стока е изчерпана, 24-42wine.com в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента имейл адрес.

3. Доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва от куриерска фирма. Доставката на вино се изчислява на база тегло и цените на услугата са както следва:

До 6 бутилки (в една пратка) – 8 лева до офис на куриера, 16 лева до адрес в България.

До 12 бутилки (в една пратка) – 14 лева до офис на куриера, 20 лева до адрес в България.

При поръчки на над 12 бутилки – ще се свържем с вас, за да уточним безплатна доставка.

Всички цени и срокове на доставки са на територията на България.

Цените са фиксирани и не зависят от населеното място на поръчката.

Всички разходи за доставка се заплащат допълнително на куриера в момента на доставката.

Срокът на доставка е до 2 (два) работни дни.

Доставките се извършват от понеделник до петък, в работното време на куриерите.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.24-42wine.com се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

4. Цени и начин на плащане

Всички цени са в български левове с включен ДДС.

Указаните цени не включват разходите за доставка.

Сумата дължима за поръчаните продуктите и разходите за доставка се заплаща в брой с пощенски паричен превод на куриера.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките и услугите.

5. Политика за връщане на стоки и отказ от направени поръчки

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока. В този случай потребителят писмено трябва да уведоми дружеството че ще използва правото си на отказ от сключения договор и поема следните задължения:
1. Да върне стоката за собствена сметка, в тридневен срок  от отказа си, лично  или чрез упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно на следния адрес: гр. София, ж.к. Гео Милев, бл. 117, вх. Б, ет.4, ап. 28
2. Да посочи банкова сметка, по която дружеството да му преведе цената на стоката.
3. Поставената от дружеството оригинална опаковка на стоката да не е отваряна или наранена или стоката да е използвана. Продукти със скъсани или премахнати етикети, не могат да бъдат върнати и няма да се заменят.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на  потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на дружеството, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, дружеството се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

6. Други

6.1. В случай, че Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, куриерът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ползвателят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

6.2. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриера и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно куриера.

6.3. Ако Клиентът не уведоми куриера съгласно ал. 6.2. стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

6.4. Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:

– особен вкус на предоставяните винени продукти;

7. Права и защита на лични данни

С приемането на настоящите общи условия потребителят дава  съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дружеството и/или упълномощени от дружеството трети лица. Дружеството използва данните попълнени в електронните поръчки, за да реализира направената поръчка. Данните предоставени на дружеството от потребителя могат да се съобщават изцяло или частично във връзка с договора на продажба от разстояние на трети физически или юридически лица включително, но не само: куриерски фирми, банки, счетоводство и др.

Моля, запознайте се с Политиката за защита на личните данни и Бисквитки –неразделна част от настоящите Общи условия.

Ако имате допълнителни въпроси по отношение политиката ни за поверителност и начините, по които изпозлване и обработваме личните ви данни, моля свържете се с нас на имейл ivo@24-42wine.com

7. Авторски права

Цялата информация, функционалност, дизайни и съдържание в сайта „www.24-42wine.com„ е интелектуална и индустриална собственост на   “24/42 Естейт” ООД и е защитена от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други. Използването, без изричното  предварително писмено съгласие  на собственика, е  нарушение на закона.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.